top of page
Terms of use

UVJETI KORIŠTENJA

1. OPĆI PROPISI

​STARA PELEGRINKA, udruga za sport i rekreaciju, Sinovčićeva 6, 21 000, Split, osobni identifikacijski broj (PID): 61924237066 (u daljnjem tekstu Stara Pelegrinka) vlasnik je Smart Training web stranice, web aplikacije, Android i iOS aplikacije (u daljnjem tekstu Platforma) .

Web aplikacija Smart Training, Android i iOS aplikacija čine sustav koji svojim korisnicima omogućuje kupnju programa vježbanja, praćenje rasporeda treninga te izradu vlastitih vježbi i programa. S web aplikacijom Smart Training treneri se mogu povezati sa svojim klijentima i dodijeliti personalizirane treninge.

Platforma razlikuje dvije vrste korisnika (dalje u tekstu zajedničkim imenom Korisnik):

I. Coach – korisnik koji kreira programe vježbanja
II. Sportaš – korisnik za kojeg Trener kreira programe vježbanja ili koji kupuje programe u trgovini
III. Partner – korisnik koji može kreirati programe vježbanja i objaviti ih u trgovini
Uvjeti korištenja uređuju uvjete i pravila za korisnike, a odnose se na uređivanje načina korištenja Platforme. Pažljivo ih pročitajte.

Korištenjem web stranice Smart Training ili bilo koje druge usluge, proizvoda ili informacije Platforme Korisnik prihvaća sve narudžbe i uvjete korištenja navedene na ovoj stranici. Korisnik također prihvaća sve rizike koji proizlaze iz korištenja te prihvaća korištenje Platforme samo za osobnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

Stara Pelegrinka zadržava pravo promijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja u bilo kojem trenutku, uključujući i bez ograničenja sadržaj, vremensku dostupnost, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Štoviše, Stara Pelegrinka može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacije, može promijeniti ili otkazati bilo koji način prijenosa podataka, može promijeniti brzinu prijenosa podataka kao i bilo koje druge karakteristike.

2. KORISNIČKI RAČUN

Korištenje platforme dopušteno je samo osobama starijim od 18 godina. Korisnik osobno izjavljuje i jamči da je stariji od 18 godina prilikom pristupa, korištenja ili registracije na Platformu.

Korisnik mora imati korisnički račun kao i profil na Platformi kako bi mogao koristiti Platformu.

Korisnik se obvezuje dostaviti točne i istinite podatke te ih po potrebi ažurirati na svom profilu kako bi se zajamčila relevantnost i točnost podataka.

Stara Pelegrinka ne jamči za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, programa vježbanja ili treninga objavljenog na Platformi, te zadržava pravo izmjene, prilagodbe, razmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja koji ocijeni neprikladnim.

Kreiranjem korisničkog računa Korisnik daje pravo Staroj Pelegrinki da objavi osnovni skup informacija unutar Platforme, gdje drugi Korisnici mogu vidjeti dane informacije, u svrhu povezivanja Korisnika i slanja ili objave programa.

Kako bi uspješno izvršio registraciju Korisnik mora pročitati i prihvatiti Uvjete korištenja i Politiku privatnosti. Prihvaćanjem Općih uvjeta Korisnik izjavljuje da su svi podaci o njemu istiniti i točni.

Korisnik može raskinuti ugovor sa Starom Pelegrinkom u bilo kojem trenutku, bez ikakvih troškova i bez navođenja razloga, uz prethodno podmirenje svih obveza nastalih tijekom trajanja ugovora.

U slučaju kršenja propisa navedenih u Uvjetima korištenja i ugovoru ili ako Stara Pelegrinka ima stvarni razlog vjerovati da treba zaštititi svoju sigurnost i integritet, sigurnost i integritet Korisnika ili trećih osoba, ili kako bi kako bi se spriječile prijevare ili u svrhu istrage, Stara Pelegrinka zadržava pravo ograničiti pristup Korisnika koji ih krši, privremeno ili trajno obustaviti korisnički račun Korisnika koji ih krši ili ukinuti ova pravila i uvjete korištenja koji vas obvezuju da Stara Pelegrinka, odmah i bez prethodne najave.

3. ODGOVORNOST I PONAŠANJE KORISNIKA

Sva međuljudska komunikacija i interakcija koja se odvija putem Platforme treba biti u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Korisnici ne smiju objavljivati niti prenositi putem Platforme bilo kakve materijale koji ugrožavaju ili na bilo koji drugi način krše prava drugih, bilo kakve materijale koji su po svojoj prirodi protuzakoniti, prijeteći, uvredljivi, klevetnički, koji remete ili ugrožavaju privatnost, je vulgaran, opscen ili na drugi način nepoželjan u primjerenoj komunikaciji, koji potiče nezakonite aktivnosti ili na drugi način krši bilo koji propis.

Svaka vrsta verbalne, fizičke, pisane ili bilo koje druge neprimjerene komunikacije i ponašanja Korisnika prema bilo kojem drugom Korisniku, zaposleniku i/ili suradniku Stare Pelegrinke za posljedicu ima trenutni prekid suradnje i deaktivaciju korisničkog računa.

Sam korisnik je odgovoran za poštivanje svih zakona, propisa i obveza koje se primjenjuju na njegovo korištenje Platforme.

Stara Pelegrinka nije jedan od ugovaratelja bilo kojeg sporazuma, ugovora ili ugovornog odnosa bilo koje vrste koji se sklapa između Korisnika Platforme.

Stara Pelegrinka se odriče svake odgovornosti za bilo kakve radnje Korisnika povezane s korištenjem Platforme, kao i za bilo kakvu štetu ili bilo koju drugu vrstu izravnog ili neizravnog gubitka, koji može nastati Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani kao rezultat:

I. korištenje Platforme
II. nemogućnost korištenja Platforme zbog nestručnog postupanja Korisnika
III. nedostupnost Platforme kao rezultat tehničkih problema ili više sile
IV. greške u radu Platforme
Stara Pelegrinka ne odgovara Korisniku za štetu nastalu zlouporabom Platforme, a posebice kada je zlouporaba uzrokovana višom silom, kvarom opreme, lošim rukovanjem, utjecajem drugih licenciranih ili nelicenciranih računalnih programa, virusa ili dr. štetni učinci.

Stara Pelegrinka zadržava pravo izmjene uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te ne snosi odgovornost za moguće posljedice koje mogu proizaći iz takvih promjena. Ove promjene stupaju na snagu objavom na ovim stranicama ili kada su korisnici o njima obaviješteni. Izmijenjeni uvjeti korištenja odnose se na sve postojeće i buduće korisnike.

4. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Platforma sadrži materijal zaštićen autorskim pravom, materijal zaštićen zaštitnim znakom, dizajn i druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja, tekstove, fotografije, grafiku, kao i sav sadržaj Platforme, i prema na propise Republike Hrvatske. Korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice ili na bilo koji drugi način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale koji su zaštićeni autorskim pravom samo u svrhu osobne upotrebe. Kopiranje, redistribucija, reemitiranje, objavljivanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala nije dopušteno bez izričitog pismenog odobrenja Stare Pelegrinke i nositelja autorskih prava.

5. PRIGOVOR

Svaki Korisnik ima pravo podnijeti pisani prigovor u slučaju nezadovoljstva Platformom ili bilo kojom drugom uslugom koju pruža Stara Pelegrinka.

Da bi bila valjana, pritužba mora sadržavati: ime i prezime Korisnika, broj telefona, mail adresu i opis problema/razlog pritužbe.

Podnošenje pisanog prigovora moguće je putem e-maila: smart.training01cro@gmail.com. Smart Training će odgovoriti na pisani prigovor Korisnika u zakonski određenom roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.

6. LEGAL NOTICES

Platformu izdaje STARA PELEGRINKA, udruga za sport i rekreaciju sa sjedištem na adresi Sinovčićeva 6, 21 000, Split, Hrvatska, koju zastupa Damir Lastre.

Za sva pitanja možete kontaktirati Staru Pelegrinku putem e-maila smart.training01cro@gmail.com.

bottom of page